Home Tech lawyers การเตรียมตัวสอบทนาย (รวมข้อสังเกต)

การเตรียมตัวสอบทนาย (รวมข้อสังเกต)

374
SHARE
เรื่องที่ 55/2559 ข้อสังเกตจากตำราเตรียมสอบทนายเล่มที่ 7 หน้า 1แบบพิมพ์ที่ข้อสอบออกบ่อยมีดังนี้
แบบพิมพ์ที่ข้อสอบออกบ่อยมีดังนี้
1.การเขียนแบบพิมพ์คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง (4) , (5)
2.การเขียนแบบพิมพ์คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา (4), (6)
3.การเขียนแบบพิมพ์คำให้การ (11)
4.การเขียนแบบพิมพ์คำให้การและฟ้องแย้ง (11)
5.การเขียนแบบพิมพ์ (40 ก.)
6.การเขียนแบบพิมพ์ คำร้อง คำแถลง คำขอ (7)
7.การเขียนคำร้องขอ( 7)
8.การเขียนแบบพิมพ์ บัญชีพยาน (15) ,(15ทวิ)
9.การเขียนแบบพิมพ์ สัญญาประนีประนอมยอมความ (29)
10.การเขียนแบบพิมพ์ ใบแต่งทนายความ (9)
11.แบบพิมพ์ใบมอบฉันทะ (10)
12. หนังสือมอบอำนาจทำใส่ประดาษเปล่า เว้นแต่ ภาคปฏิบัติรุ่น 37 ข้อสอบกำหนดให้ทำในแบบพิมพ์ของกรมที่ดินโดยเฉพาะ( ท.ด. 21)หนังสือร้องทุกข์ทำใส่กระดาษเปล่า
SHARE